ARAUDIA ETA BABES-MEKANISMOAK

 • ARAUDIA
 • MEKANISMOAK
 • Giza eskubideen defendatzaileei buruzko nazioarteko araudia


  Norbanakoek, taldeek eta erakundeek giza eskubide eta oinarrizko askatasun unibertsal aitortuak sustatzeko eta babesteko duten eskubide eta betebeharrari buruzko adierazpena.

  Informazio gehiago  

  Norbanakoek, taldeek eta erakundeek giza eskubide eta oinarrizko askatasun unibertsal aitortuak sustatzeko eta babesteko duten eskubide eta betebeharrari buruzko adierazpenaren sustapena: giza eskubideen defendatzaileak eta emakumeen eskubideen defendatzaileak babestea.

  Informazio gehiago  

  Giza eskubideen defendatzaileei buruzko eskualdeko araudia


  Europar Batasunaren zuzentarauak giza eskubideen defendatzaileei buruz.

  Informazio gehiago  
 • Giza eskubideen defendatzaileak babesteko mekanismoak


  Giza eskubideen aldeko Goi Komisarioaren bulegoa

  Giza Eskubideen aldeko Goi Komisarioak gai hauei ematen die lehentasuna: giza eskubideen aldeko nazioarteko mekanismoak sendotzea; berdintasuna sustatzea eta diskriminazioaren aurka borrokatzea; zigorgabetasunaren aurka egitea, eta kontu-ematea eta zuzenbide-estatua sendotzea; giza eskubideak garapen-planetan eta arlo ekonomikoan sartzea; esparru demokratikoa zabaltzea; eta gatazka, indarkeria eta segurtasun eza garaiz detektatzeko eta giza eskubideak babesteko mekanismoak.

  Informazio gehiago  

  Giza eskubideen defendatzaileen egoerari buruzko errelatore berezia

  Errelatore bereziaren eginkizun nagusiak hauek dira:

  • Giza eskubideen defendatzaileei buruzko informazioa eskatzea, jasotzea eta aztertzea nahiz informazio horri erantzutea;
  • Adierazpena modu eraginkorrean sustatu eta aplikatu nahi duten gobernu eta gainerako eragileekin lankidetza ezartzea eta elkarrizketak hastea;
  • Giza eskubideen defendatzaileak hobeto babesteko estrategia eraginkorrak gomendatzea eta gomendio horiei jarraipena egitea;
  • Mandatuari lotutako eginkizun guztietan genero-ikuspegia sartzea.

  Mandatua gauzatzerakoan, honako hauetaz arduratzen da titularra:

  • Giza Eskubideen Kontseiluari eta Batzar Nagusiari aurkezteaz giza eskubideen defendatzaileen eskubideen sustapenari eta babesari lotutako gai edo egoera garrantzitsuei buruzko urteko txostenak.
  • Herrialdeetara joateaz.
  • Gobernuei kezka eragiten dieten kasu zehatzei jaramon egitea.

  Giza eskubideen defendatzaileen eskualdeko babes mekanismoak


  Giza eskubideen Batzorde Interamerikarra (CIDH)

  Amerikako Estatuen Erakundeak ezarritako erakunde judiziala, kontsultetarako eta auzibideetarako, eta giza eskubideen sustapenaz eta babesaz arduratzen dena kontinente amerikarrean.


  Giza eskubideen Gorte Interamerikarra

  Giza Eskubideei buruzko Konbentzio Amerikarra aplikatzea eta interpretatzea helburu duen erakunde judizial autonomoa. Batzorde Interamerikarrak eta estatu kideek soilik eraman dezakete kasu bat Gortera, erabakia har dezan. Beraz, giza eskubideen urraketen biktimek ezin diote salaketarik aurkeztu zuzenean Gorteari. Nolanahi ere, Giza Eskubideen Batzorde Interamerikarrari aurkezteko aukera dute, eta hark, egoki iritziz gero, salatutako kasua Gortera eraman dezake. Auzi-funtzioa duenez, kautelazko erabaki eta neurriak har ditzake, bai eta epaiak eman ere, norbanakoek edo estatuek giza eskubideak urratuz gero.


  Giza eskubideen eta herrien eskubideen Afrikako Batzordea

  Afrikan giza eskubideak, eskubide kolektiboak edo herrien eskubideak sustatzeaz arduratzen den organoa. Orobat, Giza Eskubideei eta Herrialdeen Eskubideei buruzko Afrikar Gutuna interpretatzeaz arduratzen da, eta Gutunaren urraketei buruzko banakako kexak aztertzen ditu.

  Batzordeak salaketa-sistemaren bitartez babesten ditu giza eskubideak, partikularrek eta estatuek giza eskubideen urraketei buruz egindako erreklamazioak jasotzeko gaituta baitago. Partikularrek giza eskubideen urraketei buruzko salaketak aurkez ditzakete Batzordearen aurrean. Salaketak bidali aurretik, tokiko baliabideak agortu behar dira, halakorik balego, prozesu hori luzeegia izango litzatekela bistakoa izan ezean.


  Giza eskubideen eta herrien eskubideen Afrikako Gortea

  Afrikako Gorteari esleitu zaizkio, Giza Eskubideen eta Herrien Eskubideen Afrikako Batzordearekin batera kudea ditzan, Giza Eskubideei eta Herrialdeen Eskubideei buruzko Afrikar Gutuna aplikatzeko eta interpretatzeko eskumenak.

  Honako erakunde hauek soilik aurkez diezaiokete kasu bat Gorteari, erabakia har dezan: Giza Eskubideen Afrikako Batzordea, estatu kideak, Afrikako gobernu arteko erakundeak, eta, hala badagokio, GKE garrantzitsuak, Batzordearen aurrean behatzaile gisa onetsiak. Beraz, giza eskubideen urraketen biktimek ezin diote salaketarik aurkeztu zuzenean Gorteari. Nolanahi ere, Giza Eskubideen Batzorde Afrikarrari aurkezteko aukera dute, eta hark, egoki iritziz gero, salatutako kasua Gortera eraman dezake.


  Giza eskubideen Europako Auzitegia

  Giza Eskubideak eta Oinarrizko Askatasunak Babesteko Europako Hitzarmenean eta itun horri dagozkion Protokoloetan aitortutako eskubideen balizko urraketak egin dituzten estatuen jarduna egoera jakin batzuetan epaitzeko eskumena duen auzitegia.

  Informazio gehiago